Hidrogeologia

TORNAR A HIDROGEOLOGIA Contactar × HIDROGEOLOGIA INSTAL·LACIONS DE PIEZÒMETRE Recuperació de mostres d’aigües. Mesura del nivell freàtic en un sondeig. Punt de control de la qualitat de les aigües. Construcció de piezòmetres ESTUDIS DE SÒLS IMPERMEABLES PER USOS...

estabilitat de talussos

TORNAR A ESTABILITAT DE TALUSSOS Contactar × Estabilitat de talussos TALUSSOS Un estudi d’estabilitat de talussos té com a objectiu analitzar i estudiar l’estat general d’un talús, així com determinar les possibles mesures correctives i preventives necessàries per...

Riscos geològics

TORNAR A RISCOS GEOLÒGICS Contactar × RISCOS GEOLÒGICS INUNDABILITAT Un estudi de inundabilitat té com objectiu estudiar la probabilitat d’inundació en la zona de present estudi. Aquests estudis tenen un impacte molt gran en urbanitzacions o instal·lacions construïdes...

Vials

TORNAR A VIALS Contactar × Vials Un estudi de vials té com a objectiu reconèixer totes les característiques geològiques i geotècniques d’un terreny, per determinar la profunditat afectada per la fonamentació, l’estat dels materials subjacents, definit l’espessor i...

Aixecament topogràfic

TORNAR A TOPOGRAFIA Contactar × Aixecament topogràfic Es realitza per mètodes topogràfics l’aixecament topogràfic de la parcel·la amb el que es podrà determinar la seva forma, superfície i ubicació final. Aquest aixecament topogràfic es realitzarà mitjançat...
×

Hola!

Sóc la Judit, qualsevol dubte que tinguis pots enviar-me un missatge clicant al requadre inferior.

×