g2 GEOTÈCNIA

Topografia

Què és la topografia?

La topografia s’ocupa generalment de la mesura i el registre dels contorns d’elevació, produint una representació tridimensional de la superfície terrestre. Es seleccionen i mesuren una sèrie de punts en funció de les seves coordenades horitzontals, com ara la latitud i la longitud, i la seva posició vertical, en termes d’altitud. Quan s’enregistren en una sèrie, aquests punts produeixen línies de contorn que mostren canvis graduals en el terreny.

Aixecament topogràfic

Es realitza per mètodes topogràfics l’aixecament topogràfic de la parcel·la amb el que es podrà determinar la seva forma, superfície i ubicació final. Aquest aixecament topogràfic es realitzarà mitjançat l’equipament habitual (estació total i GPS)…

Generació arxius GML – Georeferenciació d’una finca

Delimitació i georeferenciació de la finca i límits del solar en base a les dades proporcionades per la Propietat o DTO i la georeferenciació dels punts que calguin (generar gml). Actualment es demana georeferenciar les propietats abans d’inscriure-les al Registre de la Propietat o
inclús posteriorment.

Delimitació topogràfica de finques

Fent ús dels nostres aparells de topografia podem delimitar amb exactitud finques o terrenys evitant problemes i disputes. En el cas de finques amb veïns intentem posar d’acord totes les parts i arribar a un plànol definitiu amb les límits clars i pactats amb totes les parts implicades.

Reparcel·lacions i cessions

Al llarg de projectes de reparcel·lacions poden haver-hi modificacions que impliquen al final la cessió d’una part o variació dels m2 totals d’una finca. Per tal de poder facilitar el procés es realitza un aixecament topogràfic de tota la parcel·la i també de la part a cedir.

TELÈFON

+34 938 22 04 33

CORREU ELECTRÒNIC

g2geotecnia@gmail.com

info@g2geotecnia.com

×

Hola!

Sóc la Judit, qualsevol dubte que tinguis pots enviar-me un missatge clicant al requadre inferior.

×