g2 ESTUDIS GEOTÈCNICS

Geotècnia

Què és la geotècnia?

La geotècnia és l’àrea de la geologia que estudia mecànicament i litològicament els materials que conformen la superfície de la terra mitjançant la realització d’assaigs mecànics de sòls i roques, presa de mostres, assaigs de laboratori i finalment interpretació de totes les dades obtingudes pel posterior disseny de fonamentacions de diferents obres d’enginyeria i construcció. La geotècnia és una eina elemental abans d’iniciar qualsevol projecte i per ajustar el cost de l’obra segons el tipus de terreny que representi el subsòl.

Estudi geotècniC

Un estudi geotècnic consisteix en la realització d’una sèrie d’assaigs mecànics de camp (sondeigs de rotació, assaigs de penetració dinàmica, cales, pressiòmetres, etc) i anàlisis dels mateixos en un laboratori acreditat…

Patologies en estructures

Un estudi d’aquestes característiques té com a objectius detectar patologies en habitatges o edificis, com esquerdes, i recomanar sistemes de reforç pels mateixos. Per fer-ho s’estudien totes les característiques geològiques i geotècniques del terreny…

Peritatges geològics i acompanyament judicial

El nostre equip de professionals pot fer un peritatge judicial en el qual s’inclou un estudi previ inicial amb assaigs de camp si és necessari, redacció de l’informe i acompanyament al judici. El fet que es realitzi un bon peritatge geològic i geotècnic és fonamental per guanyar un judici ja que és un camp molt específic.

TELÈFON

+34 938 22 04 33

CORREU ELECTRÒNIC

g2geotecnia@gmail.com

info@g2geotecnia.com

×

Hola!

Sóc la Judit, qualsevol dubte que tinguis pots enviar-me un missatge clicant al requadre inferior.

×