g2 GEOLOGIA EN MOVIMENT

Hidrogeologia

Què és la hidrogeologia?

La hidrogeologia és l’estudi de les aigües subterrànies, de vegades es coneix com a geohidrologia o hidrologia d’aigües subterrànies. La hidrogeologia tracta de com entra l’aigua al sòl (recàrrega), de com flueix a la superfície (a través dels aqüífers) i de com interactua l’aigua subterrània amb el sòl i la roca circumdants (la geologia). Actualment els estudis hidrogeològics són d’especial interès, no sol per a la provisió d’aigua a la població sinó també per a entendre el cicle vital de certs elements químics, com així també per a avaluar el cicle de les substàncies contaminants, la seva mobilitat, dispersió i la manera que afecten el medi ambient, pel que aquesta especialitat s’ha convertit en una ciència bàsica per a l’avaluació de sistemes ambientals complexos.

Instal·lacions de piezòmetre

  • Recuperació de mostres d’aigües.
  • Mesura del nivell freàtic en un sondeig.
  • Punt de control de la qualitat de les aigües.
  • Construcció de piezòmetres

Estudis de sòls impermeables per usos agrícoles

En aquests estudis es realitzen una sèrie d’assaigs per determinar la impermeabilitat d’un terreny. Amb les dades obtingudes podem interpretar la dinàmica hidrogeològica de la zona d’estudi, així com l’estat de les aigües subterrànies i del subsòl en la parcel·la.

TELÈFON

+34 938 22 04 33

CORREU ELECTRÒNIC

g2geotecnia@gmail.com

info@g2geotecnia.com

×

Hola!

Sóc la Judit, qualsevol dubte que tinguis pots enviar-me un missatge clicant al requadre inferior.

×