INSTAL·LACIONS DE PIEZÒMETRE

Recuperació de mostres d’aigües.
Mesura del nivell freàtic en un sondeig.
Punt de control de la qualitat de les aigües.
Construcció de piezòmetres

ESTUDIS DE SÒLS IMPERMEABLES PER USOS AGRÍCOLES

En aquests estudis es realitzen una sèrie d’assaigs per determinar la impermeabilitat d’un terreny. Amb les dades obtingudes podem interpretar la dinàmica hidrogeològica de la zona d’estudi, així com l’estat de les aigües subterrànies i del subsòl en la parcel·la.

×

Hola!

Sóc la Judit, qualsevol dubte que tinguis pots enviar-me un missatge clicant al requadre inferior.

×