TALUSSOS

Un estudi d’estabilitat de talussos té com a objectiu analitzar i estudiar l’estat general d’un talús, així com determinar les possibles mesures correctives i preventives necessàries per garantir la seva estabilitat.
Es realitzen càlculs informàtics i modelitzacions per preveure l’estabilitat general del talús.

MURS DE CONTENCIÓ

L’objectiu principal serà l’avaluació de l’estabilitat general del vessant en la situació de projecte en concret i modelitzar una secció del vessant, amb l’ajuda del programa slide, que ens permetrà realitzar una anàlisi bi-dimensional dels possibles plans de ruptura del terreny.

×

Hola!

Sóc la Judit, qualsevol dubte que tinguis pots enviar-me un missatge clicant al requadre inferior.

×