Aixecament topogràfic

Es realitza per mètodes topogràfics l’aixecament topogràfic de la parcel·la amb el que es podrà determinar la seva forma, superfície i ubicació final. Aquest aixecament topogràfic es realitzarà mitjançat l’equipament habitual (estació total i GPS).
Al nostre actual sistema, tota finca disposa de tres realitats; la registral, la cadastral i la material. La realitat registral la obtenim mitjançant els títols de propietat, és a dir les escriptures, dades registrals o bé sentències judicials. La realitat cadastral és la que consta a les bases de dades cadastrals, i que obtenim amb els certificats cadastrals o per accés a la Seu Virtual del Cadastre. Finalment la realitat física o material, és la que observem sobre el terreny per mètodes topogràfics i que en aquest cas és la quina es comprovarà si concorda amb la realitat cadastral.
Les tres realitats s’obtenen per mètodes diferents, donant resposta a conceptes també diferents. D’aquí que, freqüentment, no coincideixin.
Al final el què s’obtindrà és un plànol de delimitació topogràfica de les finques en qüestió. És a partir d’aquesta informació que es procedirà a realitzar els treballs de topografia.
×

Hola!

Sóc la Judit, qualsevol dubte que tinguis pots enviar-me un missatge clicant al requadre inferior.

×