INUNDABILITAT

Un estudi de inundabilitat té com objectiu estudiar la probabilitat d’inundació en la zona de present estudi. Aquests estudis tenen un impacte molt gran en urbanitzacions o instal·lacions construïdes pròximes en zones potencialment inundables. S’avalua la magnitud i freqüència de les possibles avingudes d’aigua i es classifica com a risc de zona inundable: alt, mig o baix.

 

CAIGUDA DE BLOCS I DESPRENDIMENTS

En un estudi d’aquestes característiques avaluem la perillositat de que es pugui produir una caiguda de blocs en un zona determinada i buscar sistemes de prevenció i correcció.
Un despreniment és la caiguda lliure de blocs, aïllats o de forma massiva, a partir d’un talús pràcticament vertical i que descriuen una trajectòria de caiguda lliure en algun punt del seu recorregut. El bloc o pedra caigut, un cop entra en contacte amb el terreny, segueix el seu recorregut rebotant, rodolant o lliscant fins que s’atura.

Recopilació d’informació

especialment en relació a topografia, històrics de despreniments, caigudes de blocs, esllavissades… les fonts de les quals es preveu obtenir-la a priori són:

N

Enquesta població (o antics habitants de finca actual o voltants de la mateixa)

N

Senyals antigues de despreniments, caigudes de blocs, inundacions, allaus, etc

N

Antecedents històrics i documentals que es puguin obtenir de l’ajuntament, de la Propietat, dels tècnics del projecte

Realització d’un estudi de riscos

per determinar les zones de risc i grau de risc: molt baix, baix, mig o alt. Alhora que donar millores de prevenció i seguretat a mig termini si és el cas.

Mesura de 2/4 estacions geomecàniques

en diferents punts i altures sobre el vessant o espai susceptible algun risc natural.

×

Hola!

Sóc la Judit, qualsevol dubte que tinguis pots enviar-me un missatge clicant al requadre inferior.

×