Patologies en estructures

Un estudi d’aquestes característiques té com a objectius detectar patologies en habitatges o edificis, com esquerdes, i recomanar sistemes de reforç pels mateixos. Per fer-ho s’estudien totes les característiques geològiques i geotècniques del terreny. Es tracta d’observar qualsevol tipus de patologia en forma de: esquerdes, bombaments, enfonsaments, girs, etc.

Els principals factors condicionants
en l’aparició d’esquerdes són:

N

Factors intrínsecs del terreny

N

Expansibilitat:

aquest comportament té a veure amb l’absorció d’aigua i la dessecació per part de la fracció argilosa dels materials.
N

Deformabilitat:

la capacitat d’un terreny de mostrar assentaments importants, que si estan sotmesos a una sobrecàrrega poden generar patologies en forma d’esquerdes.

Factors constructius:

N

Assentaments diferencials:

si la fonamentació no es realitza a tot arreu a la mateixa unitat els assentament poden ser importants.
N

Estructura:

un altre factor desencadenant d’assentaments diferencials és l’heterogeneïtat en la transmissió de càrregues.
×

Hola!

Sóc la Judit, qualsevol dubte que tinguis pots enviar-me un missatge clicant al requadre inferior.

×