Estudi geotècnic

Un estudi geotècnic consisteix en la realització d’una sèrie d’assaigs mecànics de camp (sondeigs de rotació, assaigs de penetració dinàmica, cales, pressiòmetres, etc) i anàlisis dels mateixos en un laboratori acreditat, que ens permeten obtenir la informació geològica i geotècnica del terreny necessària per iniciar una construcció. En aquests estudis podem determinar el tipus de sòl en diferents profunditats i les seves propietats i característiques mecàniques.

Tipus d’assaigs mecànics:

N

Sondeig de rotació amb extracció de mostra continua

N

Sondeig de rotació helicoïdal

N

Assaig de penetració dinàmica DPSH

N

Standard penetration test

N

Mostra inalterada

N

Mostra parafinada

N

Pressiòmetre

Camp principal d’un estudi geotècnic:

N

Construcció d’habitatges unifamiliars

N

Construcció d’edificis plurifamiliars

N

Construcció de ponts

N

Carreteres i vials

N

Noves urbanitzacions

N

Instal·lacions esportives

N

Instal·lacions municipals

×

Hola!

Sóc la Judit, qualsevol dubte que tinguis pots enviar-me un missatge clicant al requadre inferior.

×